Musik hver dag

Her kan du læse om, hvad det betyder at vi har musik hver dag

Det falder det os naturligt at introducere børnene til musikkens univers. Musik er både udviklende for krop og sjæl og musikken kan bruges på mange forskellige måder. Uddybelse kan også ses under læreplaner. Helle har arbejdet som musiklærer i 4 år på Åbjergskolen og Ganløse skole. Her har hun undervist 1. - 5. klasse i musik.

Aya spiller bongotrommer sept. 2016

Aya spiller bongotrommer sept. 2016

musik børn, børn og musik, musikdagplejer, Bongotrommer, trommer for børn, Musikdagpleje, musik for børn, musik i dagplejen, musikundervisning for babyer og små børn, rytmik for de små, musik, musikundervisning, Kaja spiller bongotrommer med Vanessa, musikdagpleje, musik for de små, børnemusik, Helles økologiske dagpleje, slangerupdagpleje, dagpleje, økologisk dagpleje, dagpleje, Frederikssund dagpleje,

Vanessa og Kaja. August 2014.

Vi forpligter vi os til:

  • At børnene her oplever musik og sang hver dag
  • At indvie børnene i musikkens verden
  • At give børnene et fællesskab i musikken
  • At synge med børnene hver dag og inspirere dem til at bruge deres stemme
  • At lære børnene sange, så de selv kan synge dem – med og uden fagter
  • At lære børnene rim og remser, både dem vi selv finder på, nye og de gode gamle
  • At spille musik med børnene, lade dem afprøve forskellige instrumenter, danse og bevæge sig til musik.
  • At spille forskellige musikgenrer på CD og vænne børnene til at høre al slags musik.
  • At lære nye sange som vi kan synge med børnene
Vanessa og Enia spiller xylofon, børnexylofon, musik for børn, musik med små børn, musik i dagplejen, musikundervisning for dagplejebørn,

Enia og Vanessa spiller musik september 2014.

Dianna spiller på xylofon. November 2018.

Dianna spiller på xylofon. Marts 2018.

Keyboard, xylofon, babymusik, musik for de små, musikdagplejer, musik børn, børnemusik, musikdagplejer, musik i dagplejen, rasleæg, legetøj, kreativt legetøj, vores musikinstrumenter, dagplejens musikinstrumenter, musik i dagplejen, musikdagplejer, trommer til småbørn, børn der spiller musik, børnemusik, børn og musik, Oliver spiller trommer, trommer, bongotrommer, sjov musik, musikdagpleje, babyer der spiller musik, coca cola,

Oliver spiller. August 2014