.

Leder du efter venteliste opskrivningen - se nederst på denne side.

Opskrivning kan ske allerede under graviditet.

Velkommen til Helles Økologiske Private Pasningsordning

Dette er en privat børnepasning godkendt efter §78 og §81 i Dagtilbudsloven.

Vi er to børnepassere i ordningen og er godkendt til op til 9 børn. Børn i alderen fra 24 uger til 3 år kan optages. 

Der er 4 trin til at få en plads:
1. Skriv dit barn op til kommunal plads. Dette gør barnet berretiget til tilskud til privat pasningsorning. Behovsdato skal svare til den dag du tidligst ønsker pasning. Ændres beshovsdato, så skal dette ske til din kommune med 3 mdr. varsel. Gøres via borger.dk.

2. Venteliste opskrivning her på siden.

3. Besøg i pasningsordningen
4. Når der er en ledig plads, så skriver forældrene sammen med børnepasseren ansøgning om tilskud til pasning og pasningsaftale. Ansøgningen skal være hos kommunen inden den 1.  måneden før den måned du ønsker plads. Eks. ønskes plads den 1. eller 15. april, så skal ansøgning sendes til kommunen inden den 1. marts (Frederikssund kommune. Andre kommuner kan have andre krav).

For at vi kan tilbyde dig en plads kræver det, at du har gennemført punkt 1 - 3.

For at komme på venteliste kræver det:

  • At du er gravid eller har født
  • Yderligere betingelser står i ventelistepapiret nederst på denne side.

For at få godkendt ansøgning om tilskud til kommunen og Pasningsaftale kræver det:

  • At vi har en ledig plads til det ønskede tidspunkt
  • At du har født og barselslængde er beregnet
  • At man er skrevet op på venteliste til kommunal plads ellers giver kommunen ikke tilskud. Nogle kommuner kræver, at du først skal have tilbudt og afslået en kommunal plads. Kræver din kommune dette, så kontakt mig for råd og vejledning.
  • OBS. Vær opmærksom på, at nogle kommuner ikke yder tilskud under barsel, så du skal beregne 6 fridage til indkøring her.

Opstart i pasningsordningen:

Når barnet starter: I tilknytningsperioden, som er den første tid i pasningsordningen, besøger en forældre stedet sammen med barnet, og herefter vænnes barnet lidt efter lidt til at være her alene. Her er mulighed for at lære os og hjemmet bedre at kende. 

Det er hårdt for et barn at skulle lære helt nye omgivelser og mennesker at kende. Der er meget nyt som skal opleves og barnet udsættes for nye bakterier og virus. Man skal indstille sig på at barnet 1-3 måneder vil være påvirket af alt det nye. Barnet vil ofte være mere træt om eftermiddagen og aftenen. Man risikere også, at barnet bliver syg pga. alle de nye bakterier og virus det udsættes for. Man kan sammenligne det med når man selv starter på nyt arbejde.

Hvor mange børnepassere kan man skrive sig på venteliste til?
Du kan skrive dig op på venteliste til alle de børnepassere du har lyst til. Har du skrevet Pasningsaftale, så har du forpligtet dig økonomisk ved præcis den børnepasser, som du har skrevet Pasningsaftale med. En Pasningsaftale er juridisk og økonomisk bindende.

 

Hvornår kan du få tilskud fra og med hvilken frist skal der søges?

Vær opmærksom på, at du UDELUKKENDE kan få tilskud til privat pasningsordning fra den dato, som du har ansøgt om en kommunal plads. Det vil sige den dato, hvor du har søgt om opstart er den samme dato, som der kan bevilges tilskud fra.

Med hvilket varsel der skal søges om tilskud, finder du information om på din kommunes hjemmeside.

I Frederikssund kommune er det inden den 1. i måneden før opstart, uanset hvornår i måneden du starter. Det vil sige ønskes opstart den 15. februar, så skal der ansøges senest den 31. december. Der kan søges om tilskud fra det tidspunkt, hvor barnet kan tilbydes en plads i en kommunal institution eller kommunal dagpleje. Søges der om plads, herunder en ændring af opstartsdato, når barnet er ældre end 26 uger, er der garanti for en plads 3 måneder efter ændring af opstartsdato. Der gives tilskud til børn i alderen 24 uger til 2 år og 11 mdr.

I Egedal kommune: For at være berettiget til tilskuddet, skal barnet allerede benytte en plads i et kommunalt dagtilbud eller have fået tilbudt en plads i dagpleje/daginstitution. Du skal som forældre derfor skrive dig op til en kommunal plads og afvise denne, når den tilbydes for at få tilskud til privat pasningsordning. Vi kan sende en ansøning om tilskud til privat pasning, når vi har en ledig plads her. Herefter afventer ansøgningen hos kommunen. Alle har ret til tilskud til privat pasningsordning. Der gives tilskud til børn i alderen 24 uger til skolestart.

Betaling

(redigeret den 11. december 2017)

Non-profit overtøjs- og regntøjsordning: Der er hos os ekstraordinært mulighed for tilkøb af tøjpakke, som indeholder alt overtøj og udstyr til barnevognen. Se mere på forsiden.

Tilskuddets størrelse varierer fra kommune til kommune. Forældrebetalingen er altid den samme hos os, uanset kommunernes tilskudsstørrelse.

2020 Betaling i denne private pasningsordning er forældrebetaling på 3.650 kr., samt tilskud fra barnets hjemkommune.

Forældrenes egenbetaling på 3.650 kr. er i princippet 25% af betalingen + tilskud fra din kommune. Vi har valgt at forældrebetalingen skal være den samme uanset hvilken kommune du kommer fra.

Se din kommunes tilskud på kommunens hjemmeside.

OBS: Der kan forekomme takstændringer midt på året.

Her sælges kun fuldtidspladser, som er mere end 30 timer og op til 48 timer pr. uge. Hvor mange timer tilbuddet benyttes ugentligt bestemmer forældrene selv. 

Se flere betingelser ved at læse "Pasningsaftale mellem forældre og børnepasser".

Tur til Søris på ladcykel
Mad, økologisk mad i dagplejen, dejlig mad, mad til baby, mad til børn, opskrivning, venteliste, glade børn, dagpleje opskrivning, Helles økologiske dagpleje, økologisk, økologisk dagpleje, pastaret, squash, frikadeller, Sansegynge, legeplads, sovende barn, middagslur, dyne, bamser, pige, Kaja, sød pige, Tur til Søris på ladcykel

OBS vigtigt vedr. opskrivning herunder: Når du har udfyldt alle felter er du færdig - har du gjort den korrekt og trykker send, så forsvinder opskrivningspapiret. Jeg sender altid en mail, når jeg modtager opskrivningen. Får du ikke denne inden for et par dage, så kontakt mig eller prøv igen.

Venteliste papir

Det du skal vide for at være på venteliste:


1. Det er gratis at stå på ventelisten

2. Du noterer et tidsrum på max 3 mdr., hvor du ønsker opstart*

3. Du skal tjekke om vores åbningstider, ferier, pædagogik mv er noget for jer. Ferie meldes ud og godkendes i god tid. Læs mere under Ferie og Åbningstid. Husk det er 2 år i her skal planlægge efter den private pasningsordnings ferie, da der ikke er pasning under ferie.

4. Den/de forældre barnet bor sammen med skal besøge den private pasningsordning inden for 3 mdr. efter opskrivning på ventelisten, ellers regner vi med at du ikke er interesseret alligevel og sletter venteliste opskrivningen.

5. Når vi skriver til dig med tilbud om plads på mail, så er der angivet en tidsfrist, som du skal svare inden for. OBS: Vi tilbyder kun pladser til dem der har været på besøg og tilkendegivet de ønsker plads. Vi tilbyder aldrig plads inden besøg.

6. Ønsker du ny opstart dato, så skal du henvende dig for at rykke til den ønskede måneds venteliste.

*Man skriver sig op på venteliste til den måned man ønsker plads. Der kan vælges op til 3 måneder, hvor man ønsker opstart. Man skriver fx under ønsket opstart fra den 1. februar til den 1. april. Du kan også vælge at starte den 15. Vi sælger altså hele og halve måneder ved opstart.

Vi oplever at rigtig mange skriver sig på venteliste og det er jo dejligt. Men vi vil gerne at I skal vide hvor store chancerne reelt er for plads. Derfor er reglerne sådan udformet, at vi kan give jer et bedre billede at situationen med pladser.

Vi passer ikke børn med særlige behov. Definitionen af særlige behov, er at barnet har så specielle behov, at det kræver særlig pædagogisk indsats og ekstra hjælp. Dette kan fx være støttepædagog ol. Spørg hvis du er i tvivl, om du har et barn med særlige behov.

Ifølge persondata lovgivningen, så skal vi gøre opmærksom på, at vi kun opbevarer dine personlige oplysninger efter ønske. Når du ikke har brug for at stå på ventelisten længere, så skriver du til os at du ønsker dine oplysninger slettet. Oplysningerne opbevares kun på computer, som er beskyttet med kode. Vi sælger eller videregiver ikke dine oplysninger på nogen måde uden din specifikke skriftlige tilladelse.

Venligst

Nikita og Helle

Ja
Nej
Ja